Prezes Federacji Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Wice Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług uhonorowali nasza spółkę tytułem Partnera Godnego Polecenia.

Jest to wynik działań naszej spółki w ubiegłym roku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w szczególności sektora poligraficznego. 

 

Dziękujemy za zaufanie!

 

projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl | wsparcie IT: malal.pl