Model Opis Długość cięcia
(mm)
Cięty format
(DIN)
Grubość cięcia
(mm) / ilość kartek
Docisk Wymiary blatu
(mm)
Cena
(netto)
 Wysokowydajne
 440 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem
360
A4
3,5 / 35k
Auto
560x384
 
 442 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 510
A3
3,5 / 35k
Auto
710x384

 444 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 670
A2 3 / 30k
Auto 870x384
 446 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 920
A1 2,5 / 25k Auto 1120x384
 448 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 1300
A0 2 / 20k
Auto 1500x384
 
 Standardowe
 550 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 360
A4
2 / 20k
Auto
555x360
 
 552 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 510
A3 2 / 20k Auto 705x360
 554 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 720
A2
2 / 20k
Auto
915x360
 556 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 960
A1
1 / 10k
Auto
1155x360
 558 Trymer nożycowy z obrotowym ostrzem 1300
A0
0,7 / 7k
Auto
1495x360
 
 Dodatkowe wyposażenie (opcje)
 796 Stół roboczy do modelu 446

 798 Stół roboczy do modelu 448

 696 Stół roboczy do modelu 556

 698 Stół roboczy do modelu 558

projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl | wsparcie IT: malal.pl